Zgodovina

Naše bogate izkušnje s področja štancanja pločevine segajo v leto 1980. Takrat je Dušan Pogačnik odprl popoldansko obrtno dejavnost in kot Elektromehanika, Dušan Pogačnik s.p., vzel v najem majhno delavnico pri Kranju. Začetki so bili težki. Bilo je treba poiskati naročnike, kupiti stroje in material, plačevati najemnino, voditi lastno knjigovodstvo in seveda… delati. Neprespane noči in žuljave roke so bile pogost spremljevalec začetkov »kariere«. A za odločnega podjetnika to niso bile prevelike ovire.

V letu 1987 je v svoji novi stanovanjski hiši v Mošnjah pri Radovljici v kletni etaži uredil večjo in bolje opremljeno delavnico. V letu slovenske osamosvojitve 1991 je ustanovil podjetje CoMetal d.o.o., ki je nove prostore našlo le streljaj proč, v novozgrajenem poslovnem objektu na Spodnjem otoku pri Radovljici. Uspešno poslovanje in povečanje naročil je seveda terjalo dodatne resurse in kmalu je v podjetju delalo blizu 10 zaposlenih.

Danes ima podjetje CoMetal svoj sedež in proizvodne prostore v Kamni Gorici, kamor se je preselilo leta 2005. Nove pisarne, dve veliki proizvodni etaži, skladišče in parkirišče nudijo vse potrebne kapacitete približno 15 zaposlenim. Delo poteka v dveh-, v času povečanja naročil pa tudi v treh izmenah.